Sunday, March 29, 2009

CÁNH THƠ

Anh là mấy Cánh Thơ hay
Vui tay em hái, buồn tay em bày
Trưng đêm để ngắm ban ngày
Mùi hương nhẹ thoáng mà say cả hồn
Sương từng giọt, ướt người thương
Thơ từng nhánh nhỏ, hái dâng cho đời
Có anh bên cạnh tuyệt vời
Cánh Thơ xinh xắn, đẹp lời giữ nhau
Duy buồn, cờ vẫn đỏ au
Anh chưa quyết chí, nhẫn trao chưa vàng
Nên thơ nhắc mãi cơ hàn
Nhắc thêm áp bức vô vàn trời xa
Anh làm gì nữa đi nha!
Cho thơ bay bổng làm quà triệu dân

Viết cho Mình

No comments:

Post a Comment