Saturday, March 21, 2009

HOA XUÂN 1

Nếu tuyết rơi mãi không tan,

Chôn ta lạnh cóng, ai than thở cùng?


Thời thế chửa tạo anh hùng

Tuyết rơi mặc tuyết, lửa nung đường trường!

Nửa đời, mình vẫn ly hương

Cứu dân phải quyết một phương hướng về

Anh ơi! Đưa em về quê

Bằng Cờ-Vàng-Rực lời thề đã mang

Xuân này thắp thêm nén nhang,

Xuân sau phải hát Khải Hoàn nhé anh!

Đừng đua đòi những ghét ganh,

Loanh quanh đánh phá tan tành Quốc Gia

Khuyên anh, em khuyên thật thà

Bạo quyền giả dối gian tà, mù đui

(“Mắt sáng” đừng cậy “mù đui”

Cờ Sáng Chính Nghĩa chớ vùi hố sâu)

Ngòi Bút Chiến Đấu: mỗi câu

Phải như điểm huyệt vào đầu Cộng nô!

Xuân này hoa giấy, mai khô

Xuân sau Hoa phải điểm tô rực Vàng


Tuyết rơi mặc tuyết nhé chàng

Văn thơ phải đẹp từng Trang Sử Nhà!!!No comments:

Post a Comment