Sunday, March 29, 2009

THƯƠNG QUÊ

Ừ thì hai đứa đều thương
Mỗi người một cách, thơ dường ngọt thêm
Thương nhiều nhất chính là em
Đêm ôn trang sử, ngày rèn binh thư
Việc nhà cứ hẹn từ từ
Mà đau với xót đã dư vô cùng
Nhanh nhanh cho kịp Đường Chung
Kẻo anh về trước lại chùng bước chân
Thương nhau mình phải thương dân
Giữ hoài ngọn lửa rất cần chuyền tay
Sáng lửa đêm, ấm lửa ngày
Đường đi phải đến, dở hay đã tường.

No comments:

Post a Comment