Thursday, March 12, 2009

NHÀ BÁO… ĐỜI

Ngồi lê đôi mách viết bài
Bao nhiêu chỉ trích bấy đài ăn thua
Báo… đời ra… chợ xưng vua
Lợm tanh tưởi rác, oẹ chua danh hời.


No comments:

Post a Comment