Sunday, March 29, 2009

MỘNG VÀ THỰC

Ðêm nằm, gối trúng bài thơ
Nghe xào xạc giấy, lơ mơ nhớ Nhà
Câu thơ viết gửi quê Cha
Hỏi thăm bụi chuối trổ hoa mấy buồng?
Giấy xào-xạc, lá chuối buông
Gối mềm lá chuối, thơ nhường... giọt mưa.

No comments:

Post a Comment