Sunday, March 22, 2009

CHÚC TẾT ANH

Đầu năm chúc Tết anh nè
Chúc anh vui, khoẻ, Lối Về chớ lơi

Mồng Hai em chúc anh vui
Chia cùng em nhé ngọt, bùi, khổ đau

Mồng Ba sức khỏe dồi dào
Lòng vui thanh thản, tìm vào văn thơ.

No comments:

Post a Comment