Wednesday, March 11, 2009

ĐI TIẾP BẰNG... THƠ

Từ nỗi nhục hôm qua

Chị vươn mình dứng dậy,

Em, nhụy rữa đời hoa

Nhưng bài học còn đấy.

Bao chứng kiến thê lương

Chuyến hải trình kinh khiếp

Ngõ cụt đi tìm đường

Rồi ai còn đi tiếp?

*

Thương lắm Chị, Em ơi!

Bởi tôi là người Việt

Từng đội chiếc nón cời

Nên bây giờ phải viết,

Viết cho Chị, cho Em

Cho nhục nhằn đã gánh

Viết và phải viết thêm!

Cho thơ ra sức mạnh!

*

Viết cho người chết oan,

Viết vì lòng uất ức,

Mai kia không... khải hoàn

Còn trang thơ đau nhức

Gửi lại lời THƯƠNG DÂN.No comments:

Post a Comment