Wednesday, March 11, 2009

LO HAY NO?

Dân hỏi:

Ở Việt Nam con “ngụy”

Cơm ngày không đủ no,

Con “đảng” sang đất Mỹ

Sao hưởng đủ tự-do?


Đảng đáp:

-Ồ! Độc-lập, ấm no

Cần góp lòng hoan-hỉ

Bớt những điều so-đo

Nhà Nước “no” hoàn-chỉnh!No comments:

Post a Comment