Thursday, March 5, 2009

LỜI NGUYỆN NĂM XƯA

Thuyền trôi! Ơi hỡi thuyền trôi

Không còn máy móc, ôi thôi chẳng… buồm

Thuyền đi! Chắc thuyền đi… luôn!

Gỗ chi ai đóng, phải khuôn quan tài?


Nhẫn cưới dấu dưới dầu chai

Con mân mê khấn hình hài được… yên!

Cướp hiếp từng người cuồng điên

Rưng rưng nước mắt sợ… phiên đến… mình

Trời ơi trời! Ai tội tình?

Mà đau đớn quá! Chiến chinh hết rồi!

“Uyên ương” vừa mới sánh đôi

Quê hương bỏ lại, phải rời Mẹ Cha

Lạy Trời cho con được… tha

Phần đời còn lại, VUN HOA cho Người

Lau giùm bao lệ biển khơi

Thét giùm thống khổ bao đời Việt Nam.


Thương yêu về:

Những Chị, Những Em, Những Cháu Bất Hạnh cùng thuyền:

GHE KHÔNG SỐ, 41 NGƯỜI, NHẬP TRẠI SONGKHLA 15.1.1980.
No comments:

Post a Comment