Wednesday, March 11, 2009

LÀM NGƯỜI, LÀM THÚ

Chùa làm chuồng lợn, chuồng gà
Bọn vô thần, lũ quỷ ma vô hồn

Xác Hồ tặc, vữa không chôn,
Tô son, trát phấn suy tôn thánh thần,
Lộng kiếng* đem mỵ người dân?
Dụ người vào ngắm, thí phần bữa ăn**

Súc vật tu khéo tiền căn
Được vào cửa Phật nghe răn kinh cầu.
Chiến-sĩ từng lập công đầu
Hồn chưa siêu-thoát về đâu kiếp này?

Vô thần: mả xới, mồ cày
Hữu sản: “Bác” chết, “cháu” bày xác ma?
Làm người, con “ông” cháu “cha”
Làm thú cả nước chửa ra... đại đồng.


* Liệng cống.
** Dân chúng kể rằng, mỗi người vào thăm lăng Hồ Chí Minh đều được tiêu-chuẩn mua một ổ bánh mì để “bồi dưỡng”, cho nên họ chịu khó xếp hàng rất dài mỗi ngày để... được mua bánh mì.


No comments:

Post a Comment