Tuesday, March 10, 2009

MỞ TÚI, ĐÓNG CỬA

Cánh cửa không mở được
Cũng chẳng có bản lề
Dân Việt mình vô phước
Bị chúng giam tứ bề

Khóa miệng và còng tay
Đem người giỏi lưu đày
Đưa người dốt lãnh-đạo
Nên tất cả…bầy nhầy

Việt Nam, ôi Việt Nam!
Đánh, đuổi rồi lại đàm
Rước Cộng về dày xéo
Khi nào vừa túi tham?


No comments:

Post a Comment