Tuesday, March 10, 2009

NGƯỜI RỪNG...

Thi đua ta quyết tiến lên

Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu

Hàng đầu rồi tiến... về... đâu?

Ca Dao.


Chúng ra, anh phải vô… tù

“Đảng Cướp Mạng” giết, chẳng hù một ai

Giết người, bắt phải học bài:

“Khoan hồng, độ lượng” mỗi ngày mỗi… ca

Bao nhiêu “hồ hởi” gian tà

Hồ nghi dẫu chết, phe ta vẫn… hùng

Giam chung cả nước một khung

Nhà nhà ngục thất, khoanh vùng đỏ hoe.No comments:

Post a Comment