Thursday, March 5, 2009

NHỮNG KẺ PHẢN QUỐC

Như loài vật mất chủ

Chúng lang thang mọi đường

Tìm miếng ăn mà thủ

Om sòm sủa, phô trương:


Con Bộp Chộp độp ngang

Đứa Ngang Tàng khoe khoang

Kẻ Nhố Nhăng lỗ mãng

Con Dị Hợm lăng nhăng


Chưa từng phục vụ người

Chỉ bắt người cung phụng

Cho chúng được ăn chơi

Cụm co trò hưởng thụ


Chu du từ đảng Đỏ,

Lố bịch sang đảng Hồng

Lập đảng Cam lòng vòng

Đấu trường tanh danh vọng

*

I… uông… ngọng nghịu hình thành

Càng chống, tham nhũng càng… mạnh

Đụng vào quyền lực là… tránh

Làm sao xoay chuyển tình hình?


Cơm thừa, canh cặn nhà “quan”

Đảng sai nấu món Mỵ Dân

Ném vào nồi, toàn tạp nhạp

Bưng ra: Cháo Lú Ngu Đần


“Trung ương” không hề minh bạch

Tất cả do… đảng điều… hành

“Hành, tỏi” càng phi càng “thơm”

Đồ thừa thối hoăng ai biết?


Đảng viên túi bạc kè kè

Dính líu thời phải… bao che

“Dù” to tha hồ hốt bạc

Càng che càng phải… kết bè.No comments:

Post a Comment