Saturday, March 7, 2009

DÂN BÁN MÁU, TÔI HÓA ĐIÊN

“Nông dân đi bán máu

Lấy tiền mua cơm canh

Sống chờ ngày… bán tiếp”.

Thơ Nguyễn Hữu Nhật

Sự thật của Việt Nam.

*

Bây giờ sung sướng nhỉ?

Khỏi cần phải lũ lam

“Bán buôn” hoài, chưa… phỉ?

Bán máu xong nằm chờ

Chờ xong lại… đi bán

Nhà nước thật ngon ơ

Cứ… mua hoài! Không ngán!

“Hỏi đất, đất không nói

Hỏi Trời, Trời chẳng nghe”*

Thơ họ Cao có khói?

Sao mắt tôi bị nhòe?

Viết gì được lên… Tiên,

Con Hồng và cháu Lạc?**

Hình như tôi nổi điên

Mỗi lần nghe “đảng, bác”

Bạn ơi! Làm chi đó?

Có kêu Ðất với Trời?

Một Việt Nam khốn khó

Thơ, văn nỡ rong chơi?

---------------------------------------------

*Thơ Cao Bá Quát.

**Họ Hồng Bàng và Lạc Long Quân.No comments:

Post a Comment