Wednesday, March 11, 2009

UẤT-ỨC VIỆT-NAM

Buồn ơi dai dẳng sầu không dứt

Bứt-rứt chiều buồn với nắng hanh

Buổi sáng bướm vàng đâu mất cả?

Mình tôi hong tóc nhớ về anh.


1975

Em ngồi hong tóc đón anh

Người Ta quên hẹn, nắng hanh sợi buồn

Tóc khô, mi ướt giọt tuôn

Giận, không thèm nói, ra vườn ngắm hoa

Người Ta rất khéo làm hòa

Nên mình cũng chớ tỏ ra vụng-về

Chờ người gió lạnh bốn bề

Một chiều rồi lại lê-thê bao chiều

Chờ người, mái dột tường xiêu

Mẹ mong, đôi mắt đăm-chiêu tuổi già

Ai ngờ giặc quyết không tha

Đã lính thời chiến thì … ma thời “bình”


1985

Bây giờ cỏ mộ anh xanh

Bây giờ em phải… loanh quanh đầu đường,

Mới kinh-tế, mới thị trường

Đuổi dân, cướp của…có nhường chi đâu!

Đợi anh tóc Mẹ bạc màu

Cả dân-tộc đợi, bao lâu hết… chờ?


1986

Giỗ anh, này một bài thơ

Tấm lòng chung thủy mắt mờ trầm hương

Anh ơi chỉ một đoạn đường

Ngỡ rằng tạm-biệt mà thương vô cùng

Bao nhiêu năm chẳng tương phùng

Nào thân tù tội… nghìn trùng đã xa!


1987

Thêm lần chôn cất: Mẹ Cha.

Đưa con vượt biển, bôn ba nát hồn

Bởi người trăn-trối: “Vì con,

“Nuôi cho khôn lớn, bảo-tồn tinh anh”.


2005

Xác anh mỏng mảnh, mong-manh

Hồn anh tức-tưởi trời xanh có về?

Đường dài em bước lê-thê

Nuôi con cho vẹn lời thề với anh.


Viết thay những Người Vợ Lính Việt Nam Cộng-Hòa.No comments:

Post a Comment